• 2021 - 2025 - Yönetim Kurulu
  • Başkan
   1961 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Adana Eğitim Enstitüsü’nde üç ay öğrenim gördü. 1978 yılında AİTİA Eczacılık Yüksek Okulu’na girdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Adana’da serbest eczacılık hayatına başladı. 1989 yılında Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1993-2003 yılları arasında Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürüttü. 35. Dönem içerisinde çeşitli sürelerde TEB 2. Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini başarıyla sürdürdü.Sokak Çocukları Derneği (SÇD), Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesidir.
  • II.Başkan
   1971 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara’da serbest eczacılık hayatına başladı. Halen Cadde Eczanesi’nin sahip ve Mesul Müdürlüğünü yürütmektedir.

   2003-2005 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında Ankara Eczacı Odası Genel Sekreterliğini yürüttü. 2007-2013 yılları arasında ise Ankara Eczacı Odası Başkanlığı görevini üstlendi.

   Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Merkez Heyeti Üyeliğine seçilmiş olup, TEB II. Başkanlık görevini yürütmektedir

   Bir erkek çocuk babası olup, Doç. Dr. Aygin Bayraktar Ekincioğlu ile evlidir.
  • Genel Sekreter
   1969 yılında Samsun’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesinde Eczane Eczacısı olarak çalışma hayatına girdi. 1999 yılında yapılan Bölge Eczacı Odası seçimlerinde Samsun Eczacı Odası Denetleme Kurulu Üyeliği’ne seçilen Üney, 2001-2003 yıllarında Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2005 yıllarında Saymanlık, 2005-2007 yıllarında da Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Ecz. Arman Üney, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında Samsun Eczacı Odası Başkanlığı görevine üç kez seçildi.

   2011 yılında Türk Eczacıları Birliği 38. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde TEB II. Başkanı olarak seçilen Üney, 39. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde de aynı göreve seçilerek İkinci Başkanlık görevini dört yıl yürüttü. Üney, 2015 yılındaki 40. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde ve 2017 Yılındaki 41.Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliği görevine seçildi. 2019 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen 42. Olağan Büyük Kongre Seçimlerinde Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliğine yeniden seçilen Ecz. Arman Üney halen bu görevi yürütmektedir.

   Uluslararası Eczacılık Federasyonu (International Pharmaceutical Federation (FIP)), Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (Pharmaceutical Group of European Union (PGEU)) üyesi ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (ECZAK) Yönetim Kurulu üyesi olan Üney, 1993 yılından bu yana Samsun’da eczane eczacılığı yapmaktadır. İki çocuk babası olan Üney, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
  • Sayman
   1979 yılında Isparta’da doğdu. İlköğrenimini Gazi İlkokulu, ortaöğrenimini Isparta Anadolu Lisesi, lise öğrenimini ise, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde yatılı olarak sürdürdü; son sene Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olan Ecz. Saygın Garğın, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümünü tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir.

   Ecz. Saygın Garğın eczacılık mesleğine 2001 yılında Isparta’da serbest eczane açarak başlamıştır ve eczanesi hala faal durumdadır.

   Meslek örgütündeki faaliyetlerine, 2003 yılında Isparta Eczacı Odasında yönetim kurulu üyesi olarak başlamıştır. Isparta Eczacı Odasında sırasıyla 2005-2007 yılları arasında Sayman, 2007-2010 yılları arasında Genel Sekreter olarak görev almıştır. 2010-2017 yılları arasında Isparta Eczacı Odası Başkanlığı yapmıştır.

   2017-2019 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yılında Isparta Eczacı Odasında tekrar Başkan olarak seçilen Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği 42. Dönem Büyük Kongre Seçimlerinde Merkez Heyetine seçilmiştir. Ecz. Saygın Garğın Saymanlık görevini yürütmektedir.

   2015-2017 yılları arasında TEMA Vakfı Isparta İl Temsilciliği görevinde bulunan Ecz. Saygın Garğın, 1 kız çocuk babasıdır.

   Kayak, motorsiklet ve sportif tüplü dalış sporları ile uğraşan Garğın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   25.04.1970 tarihin de Batman’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Batman’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. İlk Eczanesini Batman’da açtı. 2004 yılında Batman Eczacı Odası’nın kuruluşunda aktif olarak rol almış ve kurulduktan sonra seçilerek ilk Batman Eczacı Odası Başkanı olarak görev almıştır. Batman’da birçok dernek ve demokratik kitle örgütlerinin yönetim kadrolarında yer almıştır. İletişim, İnsan Hakları ve Anayasa konularında dersler almış, konular ile ilgili konferanslara katılmış, panelist ve moderatörlük yapmıştır. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, evli ve 4 çocuk babasıdır.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   1969 yılında Manisa’da doğdu. İlkokulu Manisa’da orta öğretimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı.

   Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. 1993 yılında Manisa’da eczanesini açtı.

   1997-2001 yıllarında Manisa Eczacı Odası Merkez Temsilcisi, 2001-2015 ve 2007-2013 yılları arasında sayman, 2013-2015 yılları arasında denetleme kurulu başkanı olarak görev yaptı.

   Türk Eczacıları Birliği 40. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Merkez Heyeti Üyeliğine seçilen Mercül, 41. Ve 42. Dönem üyeliğine devam etmektedir. Ecz. Cem Mercül evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   1972 yılında Hatay – Dörtyol’da doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1999-2001 yılları arası Aksaray Eczacı Odası Genel Sekreterliği, 2001-2002 yılları arası Denetleme Kurulu Başkanlığı; 2008-2013 yılları ve Eylül 2017-Kasım 2017 arası Aksaray Eczacı Odası Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türk Eczacıları Birliği 41.Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçildi.

   Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Büyük Kongre seçim sonuçları ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyeliğine seçilmiştir.

   Evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Orta düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   15.06.1976 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1994 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak 1998 yılında mezun oldu. 2015-2017 yılları arasında 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası’nda II. Başkan ve TEB Büyük Kongre Delegesi olarak görev yaptı. 2017 yılı Kahramanmaraş Eczacı Odası seçimlerinde tekrar II. Başkan ve Büyük Kongre Delegesi olarak seçildi. Bu görevden 41.Dönem Olağan Büyük Kongrede Merkez Heyeti Üyesi seçilmesinden dolayı istifa etti. 2019 yılı 14.Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası seçimlerinde Büyük Kongre Delegesi olarak tekrar seçildi. 2000 yılından bu yana Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Avşaroğlu Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüdür. Evlidir ve 3 çocuk babasıdır.

   Türk Eczacıları Birliği 41. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi olarak seçilen Avşaroğlu, 42.Olağan Büyük Kongre seçim sonuçları ile Merkez Heyeti Üyeliğine yeniden seçilmiştir.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   1968 Edirne doğumludur.

   İlk ,Orta ve Lise tahsilini Edirne’de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi.1991-1992 yıllarında askerlik görevini Ankara’da yerine getirdi.1993 yılında Edirne’de Serhat Eczanesini açtı.1999 yılında Edirne Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2000-2003 yılları arasında Saymanlık, 2003-2009 yılları arasında Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi.

   2009 yılında Edirne Eczacı Odası Başkanlığına seçilen Ecz.Cenk Kes, Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Büyük Kongresi seçimlerinde Merkez Heyeti Üyeliği’ne seçilene kadar Oda Başkanlığı görevini 10 yıl boyunca sürdürdü.

   Evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   25.09.1978 tarihinde Emirdağ’da doğdu. 1989 yılında İnkılap İlkokulundan 1996 yılında Eskişehir Anadolu Lisesinden mezun oldu. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünde lisans eğitimine başladı. 1999 yılında bu bölümden ayrılarak, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 2004 yılı Şubat ayında Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 14 Nisan 2004 tarihinden itibaren Eskişehir İlinde İkizler Eczanesi sahip ve mesul müdürüdür.

   2005-2007 yılları arasında 9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası Yönetim Kurulu’nda Sayman olarak, 2007 yılında yapılan olağan seçimde 9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreterliğine, 28.12.2007 tarihinden itibaren 9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.

   7 dönem Eskişehir Bilecik Eczacı Odası Başkanı seçilen Yenilmez evli ve iki çocuk babasıdır.

   Türk Eczacıları Birliği 42.Olağan Büyük Kongre seçim sonuçları ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeliğine seçilmiştir.

   İngilizce bilmektedir.
  • Merkez Heyeti Üyesi
   1969 Yılında Malatya' da doğdu ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya' da tamamladı 1987 Yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdi. 1991 Yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesin' den mezun oldu.

   1993 yılında Malatya Serbest Eczacılık hayatına başladı. 2003 Yılında Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi, 2005 Yılında Malatya Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini iki dönem yürüttü 2011-2019 yılları arasında Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

   Türk Eczacıları Birliği 42. Olağan Büyük Kongre seçimlerinde, Merkez Heyeti Üyeliği görevine seçilmesi nedeniyle Oda Başkanlığı görevinden ayrıldı.