Başkan'dan

Değerli meslektaşlarım,

 

16 Ekim 1986 tarihinde Türk Eczacıları Vakfı tarafından bir eczacı kuruluşu olarak serbest eczanelerin çağdaş araç ve donanımlara kavuşturulması, üretimin özendirilerek kaliteli hizmetin sağlanması felsefesi doğrultusunda kurulmuş olan EGAŞ Eczane Gereçleri A.Ş.; şimdi eczacılarımıza daha kaliteli ve etkin hizmet sunabilmek için bir değişim ve atılım sürecine girmiş bulunuyor. Eczacılık alanındaki yenilikleri, eczacılık hizmet sunumundaki değişme, gelişme ve çeşitlenmeyi daha yakından takip etmek ve her aşamada bir bilgi/danışma merkezi olarak hizmet üretmek amacıyla yola çıkan EGAŞ; artık daha sistematik, daha etkin, daha verimli, inovatör ve çağı yaşarken yakalayan bir perspektifle yoluna devam ediyor.

 

Bugüne kadar ıtriyat ve kozmetik ürünleri, eczane sarf malzemeleri, laboratuvar malzemeleri, medikal ürünler ve produi ürünlerden başlayarak eczane tasarımı ve donanımı alanında hizmet sunan EGAŞ, önümüzdeki dönemde hem söz konusu hizmetleri dünyadaki çağdaş standartlar çerçevesinde yaşama geçirecek hem de eczanelerde ürün çeşitliliğinin artması için daha çok çaba harcayacaktır. Yeni bir yola giren EGAŞ, bu değişimle eczacı kuruluşu olma özelliğini güçlendirecek, eczacılardan aldığı bu gücü, yine eczacılara yönelik hizmetlerini iyileştirerek arttırmak için kullanacaktır.

 

Bu değişim sürecinin bir diğer önemli ayağı ise kurumsal yapıda gerçekleşmektedir. Daha profesyonel ve kurumsal hizmet üretmek adına yapısal örgütlenmesini yenileyen EGAŞ‘ın insan kaynakları güçlendirilmektedir. EGAŞ Yönetim Kurulu olarak daha seri kararlar alınması ve yeni projeler gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

EGAŞ’ın güçlenmesi demek eczacının, kaliteli, güvenli, ekonomik ve hızlı bir biçimde hizmete ulaşması demektir. Siz değerli eczacılarımızı EGAŞ’a güç vermeye çağırıyorum.

 

Unutmayalım Eczacı EGAŞ’ın, EGAŞ Eczacının yanındadır!