Resim Ecz. Erdoğan Çolak – Yönetim Kurulu Başkanı
1961 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Adana Eğitim Enstitüsü’nde üç ay öğrenim gördü. 1978 yılında AİTİA Eczacılık Yüksek Okulu’na girdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Adana’da serbest eczacılık hayatına başladı. 1989 yılında Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1993-2003 yılları arasında Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürüttü. 35. Dönem içerisinde çeşitli sürelerde TEB 2. Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini başarıyla sürdürdü.Sokak Çocukları Derneği (SÇD), Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesidir.
Resim Ecz. M. Emin Beyaz – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
25.04.1970 tarihin de Batman’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Batman’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. İlk Eczanesini Batman’da açtı. 2004 yılında Batman Eczacı Odası’nın kuruluşunda aktif olarak rol almış ve kurulduktan sonra seçilerek ilk Batman Eczacı Odası Başkanı olarak görev almıştır. Batman’da birçok dernek ve demokratik kitle örgütlerinin yönetim kadrolarında yer almıştır. İletişim, İnsan Hakları ve Anayasa konularında dersler almış, konular ile ilgili konferanslara katılmış, panelist ve moderatörlük yapmıştır. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Resim Ecz.Kubilay Aydın – Yönetim Kurulu Üyesi
1960 Yılı’nda Bilecik’in Söğüt ilçesinde doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdi ve 1984 yılında mezun oldu. 1985-1986 yılları arasında Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde Eczacı Asteğmen olarak görev yaptı. 1986 Yılı sonunda halen sahibi ve mesul müdürü olduğu Elmas Eczanesi’ni açtı. Bursa Eczacı Odası 16. Dönem (1993-1995) ve 24. Dönem (2009-2011) Yönetim Kurulu Üyeliği, 25. Dönem (2011-2013) ve 26. Dönem (2013-2015) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Dört yıl süreyle Bursa Eczacı Odası Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 1990-2000 yılları arasında Bursa Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği ve II. Başkanlık görevinde bulundu. 2012 Yılı’nda Bursa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü görevini üstlendi.
Ecz. Hüseyin Şimşek Ecz. Hüseyin Şimşek – Yönetim Kurulu Üyesi
1970 yılında Mersin de doğdu. İlköğrenimimi Kuvai Milliye İlkokulunda, orta ve lise eğitimini T.S.G. Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazandı. 1995 Mersin’de Şimşek Eczanesini açarak serbest eczacılık hayatına başladı. 1999 yılında askerlik görevini Kars/Kağızman’da tamamladı. Aynı yıl Mersin Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 1999-2003 yılları arasında bu göreve devam etti. 2003 yılı ve ardından 2005 seçimlerinden sonra Mersin Eczacı Odası Genel Sekreterliği’ne seçildi. Aralık 2005 – Eylül 2017 yılları arasında Oda Başkanı olarak görev aldı.
Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan – Yönetim Kurulu Üyesi
22.07.1961 Ankara doğumlu. 1977 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1981 yılında mezun olup Konya’da Pekcan Eczanesi mesul müdürü ve sahibi olarak 37 yıldır halk sağlığı hizmeti vermektedir. Uzun yıllar V. Bölge Konya Eczacı Odası’nda Haysiyet Divanı Başkan’lığı, Denetleme Kurulu Başkan’lığı yaptı. Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve TEB Büyük Kongre Delege’liği görevlerinde bulundu.
2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Homeopati programını bitirdi. 2018 yılında Medipol Üniversitesi Klinik Eczacılık Yüksek lisans eğitimini bitirerek Klinik Eczacılık Anabilim dalında uzmanlığını aldı. Farmazi Akademi Eğitimcisidir. Majistral Makaleler ve 101 Majistral Formül adında iki kitabın yazarıdır.Eczacılık Fakültelerinde ve Meslek örgütlerinde sunumlar yapmakta Majistral konulu eğitimler vermektedir. Türk Farmakopesi çalışma gurubu üyesidir. Halen Eczacının Sesi E-Gazetesi ve Pharmetik Girişimci Eczacılar Derneği web sayfasında Majistral Formül adlı köşesinde haftalık mesleki yazılarını yazmaktadır.