Resim Ecz. Erdoğan Çolak – Yönetim Kurulu Başkanı
1961 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. Adana Eğitim Enstitüsü’nde üç ay öğrenim gördü. 1978 yılında AİTİA Eczacılık Yüksek Okulu’na girdi. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Adana’da serbest eczacılık hayatına başladı. 1989 yılında Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1993-2003 yılları arasında Adana Eczacı Odası Başkanlığı görevini yürüttü. 35. Dönem içerisinde çeşitli sürelerde TEB 2. Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Genel Başkanlık görevlerini başarıyla sürdürdü.Sokak Çocukları Derneği (SÇD), Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Halkevleri, İnsan Hakları Derneği (İHD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyesidir.
Resim Ecz. Bülent Varel – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
24.01.1964 Tarihinde Edirne Musulça Köyü’nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne’de tamamladı.1987 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 05.08.1989 tarihinde Edirne Merkez İlçe’de Varel Eczanesi isimli Eczanesini açtı.1994-1999 yılları arasında Edirne Belediyesi Meclis ve Daimi Encümen üyesi olarak görev aldı.1997 yılında kurulan 39. Bölge Edirne Eczacı Odasının kurucu üyesi olup 1997-2003 yılları arasında yönetim kurulunda Genel Sekreterlik görevinde bulundu. 2003-2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.
         
         
Resim Ecz.Kubilay Aydın – Yönetim Kurulu Üyesi
1960 Yılı’nda Bilecik’in Söğüt ilçesinde doğdu. Bursa Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdi ve 1984 yılında mezun oldu. 1985-1986 yılları arasında Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde Eczacı Asteğmen olarak görev yaptı. 1986 Yılı sonunda halen sahibi ve mesul müdürü olduğu Elmas Eczanesi’ni açtı. Bursa Eczacı Odası 16. Dönem (1993-1995) ve 24. Dönem (2009-2011) Yönetim Kurulu Üyeliği, 25. Dönem (2011-2013) ve 26. Dönem (2013-2015) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Dört yıl süreyle Bursa Eczacı Odası Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 1990-2000 yılları arasında Bursa Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği ve II. Başkanlık görevinde bulundu. 2012 Yılı’nda Bursa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü görevini üstlendi.
Resim Ecz. M. Emin Beyaz – Yönetim Kurulu Üyesi
25.04.1970 tarihin de Batman’da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Batman’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. İlk Eczanesini Batman’da açtı. 2004 yılında Batman Eczacı Odası’nın kuruluşunda aktif olarak rol almış ve kurulduktan sonra seçilerek ilk Batman Eczacı Odası Başkanı olarak görev almıştır. Batman’da birçok dernek ve demokratik kitle örgütlerinin yönetim kadrolarında yer almıştır. İletişim, İnsan Hakları ve Anayasa konularında dersler almış, konular ile ilgili konferanslara katılmış, panelist ve moderatörlük yapmıştır. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, evli ve 4 çocuk babasıdır.
         
Resim Ecz. Sertaç ÖZMEN – Yönetim Kurulu Üyesi
1951’de Adana’da doğdu. Nişantaşı Eczacılık Yüksek okulundan 1976 yılında mezun olarak Balıkesir’de eczane açtı. 1985 yılında Balıkesir Eczacı Odası Kurucu Başkanı olarak göreve geldi. 1995 yılına kadar Başkanlık görevini sürdürdü. 1995 yılında 7 aylık bir dönemde Merkez Heyeti üyeliği yaptı. 1997 yılında yeniden Balıkesir Eczacı Odası Başkanlığına seçildi. 2003 yılına kadar bu görevi devam ettirdi. 2003 yılında 34. Dönem Merkez Heyeti üyeliğine seçilerek Oda Başkanlığından ayrıldı. 2005 yılında 35. Dönem Merkez Heyetinde 1.5 yıl süreyle Saymanlık görevinde bulundu.